Usluge

Usluge

Design

  • izrada designa
  • izrada skica i nacrta u DWG-u i PDF-u
  • izrada 3D nacrta za prezentaciju

Izrada

  • rezanje materijala
  • zavarivanje TIG, REL, MIG, MAG
  • izrada radijusa na cijevima
  • tokarenje
  • savijanje cijevi
  • poliranje